Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zariadenia…

VzduchotechnikaVzduchotechnické zariadenia (vzduchotechnika) slúžia na vetranie priestorov, v ktorých nie sú kladené vysoké nároky na kvalitu privádzaného vzduchu a ktoré nie je možné vetrať štandardným spôsobom /okná, dvere/.Ide napríklad o vetranie kúpeľní, WC, pivničných priestorov, pasívnych domov, spoločenských priestorov ako bary, diskotéky, šatne, alebo vetranie pri niektorých technologických procesoch ako vetranie kuchýň, zvarovní a priestorov s chemickými procesmi.
Naši partneri: