Servis zariadení

Údržbou Vašej klimatizácie…

Servis zariadeníPravidelnou kontrolou správnej funkčnosti a údržbou Vašej klimatizácie si zabezpečíte príjemné prostredie, dlhú životnosť zariadení a predídete nákladným opravám.Poskytujeme odborný záručný pozáručný a havarijný servis klimatizačných zariadení, zariadení na chladenie obytných priestorov, vzduchotechnických zariadení a tepelných čerpadiel.
Naši partneri: